Wymiar sprawiedliwości

Karta Polaka – czym jest, komu przysługuje i do czego uprawnia?

Karta Polaka została ustanowiona na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku. Jest do dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, jednocześnie nie nadając obywatelstwa polskiego i nie przyznając prawa pobytu czasowego czy stałego w kraju. Warunki przyznania Karty Polaka Warunkiem uzyskania Karty Polaka jest deklaracja przynależności do Narodu Polskiego oraz posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów byłego ZSRR. Kartę Polaka zatem może otrzymać obywatel Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji,

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, dużo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania

Tomanek – kancelaria adwokacka

Kancelaria prawna Tomanek&Tomanek funkcjonuje w obrębie Gliwic i Zabrza już od 1999 r. Powstała dzięki współpracy dwojga adwokatów Grażyny i Damiana Tomanek. Kancelaria adwokacka oferuje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Oferuje doradztwo prawne, które opiera się na udzielaniu porad w zakresie prawa, reprezentacji klientów w sądzie, czy udziale w negocjacjach. Podmioty gospodarcze mogą zaś liczyć na wskazówki przy sporządzaniu pism sądowych oraz statutów. Usługi

Odzyskanie polisolokat i spory z ubezpieczycielem – adwokat w Krakowie

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn ulokowana jest przy Rondzie Mogilskim – w samym centrum Krakowa. Takie położenie powoduje, że na spotkanie z prawnikiem można łatwo dojechać z każdej części Krakowa, jak również innych miejscowości województwa małopolskiego oraz śląskiego. Klientami Kancelarii są zarówno osoby indywidualne, jak i właściciele spółek i firm. Adwokat i radca prawny w Krakowie Krakowską Kancelarię reprezentują dwaj wspólnicy: adwokat Paweł Czarniak oraz radca prawny Tomasz Baszczyn, merytorycznym wsparciem

Pomoc prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia wobec sprawcy o naprawienie szkody. Także w razie krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu sytuacjach brak porozumienia pomiędzy sprawcą szkody i poszkodowanym, głównie co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, szczególnie z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Prowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno zadośćuczynień za szkody osobowe, jak też szkody rzeczowe. Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się

Kredyty frankowe a pomoc kancelarii prawnej

Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa specjalizuje się w sporach z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowegooferującymi polisolokaty bądź kredyty we frankach . Wachlarz usług adwokata Pawła Czarniaka oraz radcy prawnego Tomasza Baszczyna jest szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również spłaconych i wypowiedzianych. Ponadto są to też postępowania o zwrot gotówki, unieważnienie umów bądź zmniejszenia salda zadłużenia. Pomoc frankowiczom – jaką wybrać

Prawo pracy w Krakowie – kancelaria radców prawnych

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. ma wieloletnie doświadczenie w sferze prawa pracy, zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika. Nasza praca koncentruje się nie tylko na toczeniu spraw sądowych, ale również na doradztwie w obszarze bieżącej interpretacji prawa pracy. Prawo pracy – rola kancelarii radców prawnych Działając w imieniu Pracodawców, na co dzień udzielamy pomocy przy tworzeniu wszelkiego typu dokumentacji na etapie powstania stosunku pracy, jego trwania, jak i rozwiązania.