Regały przesuwane – wykorzystaj maksymalnie powierzchnię magazynu

Regały przesuwane – wykorzystaj maksymalnie powierzchnię magazynu

Mnóstwo magazynów ma powierzchnię niewystarczającą do tego, by zmieściły się w nich wszystkie składowane przez firmę materiały. Problem ten okazuje się szczególnie dotkliwy w chłodniach oraz mroźniach, które niełatwo jest rozbudować, a każdy kolejny metr sześcienny powoduje zwiększenie wydatków na ich eksploatację. Zarówno w zwykłych magazynach, jak i tam, gdzie konieczne jest utrzymanie minusowych temperatur, pomocne okażą się regały przesuwne. Jak działa to rozwiązanie?

Regały przesuwne – charakterystyka

Magazynowe regały jezdne różnią się od tradycyjnych tym, że montowane są na specjalnych szynach znajdujących na suficie oraz podłodze hali. Pozwala to zsuwać ze sobą kilka regałów i zmieniać ich lokalizację. W każdym momencie można też mieć dostęp do dowolnej palety znajdującej się na hali – wymaga to tylko przesunięcia przyległych regałów. Dzięki zastosowaniu tej technologii, pojemność magazynu może zostać podniesiona nawet o kilkadziesiąt procent przy jednoczesnym zachowaniu kosztów eksploatacji na dotychczasowym poziomie.

Kiedy wybrać regały mobilne?

Jak już nadmieniliśmy, regały przejezdne są zalecane szczególnie do mroźni oraz chłodni. Są też świetnym rozwiązaniem w małych magazynach, których właściciele z różnych powodów nie mogą podjąć się ich rozbudowy. Regały mobilne nie wymagają zmian w strukturze hali. Dzięki temu ich instalacja jest możliwa zarówno w tworzących się właśnie obiektach, jak i w tych już funkcjonujących. Może więc okazać się znakomitym sposobem na ich modernizację i tym samym na efektywniejsze wykorzystanie ich powierzchni oraz racjonalizację wydatków związanych ze magazynowaniem towarów.