Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Opróżnianie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Nie każdy śmieć może znaleźć się w zwykłym pojemniku na odpady. Przyczyny tych ograniczeń bywają różne – czasem odpady przekraczają dopuszczalne rozmiary, czasem nie jest to zgodne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Co czynić z takimi kłopotliwymi odpadami? Możemy przetransportować je do gminnego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien funkcjonować co najmniej jeden PSZOK, jakkolwiek w najsilniej zaludnionych miastach czasem mamy możliwość wybierać spośród kilku punktów. Niestety to rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób, które mają odpowiednią ilość niezagospodarowanego czasu oraz własne auto sporą ilością niezagospodarowanego czasu i swoim samochodem. Pozostali odpowiedzialnie uczynią, wybierając wypożyczenie kontenera na odpady.

Renowacje oraz sprzątanie strychów – kiedy zamówić kontener?

Niestandardowe odpady generowane są w czasie różnego rodzaju robót. Zwykle są to przebudowa budynków i – idzie najczęściej o pokaźne wolumeny gruzu, a także pudeł po artykułach budowlanych. Wynajęcie kontenera jest także znakomitym rozwiązaniem, jeśli planujemy sprzątanie strychu – wtedy zmieścimy w nim wszelkie zalegające od dłuższego czasu zepsute urządzenia, sprzęty i niemodne meble. Prace budowlane czy sprzątanie strychów staną się jeszcze mniej uciążliwe, jeśli z okna mieszkania do kontenera poprowadzimy specjalny rękaw, dzięki któremu bez ryzyka przeniesiemy odpady bez potrzeby ciągłego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Jak działa usługa sprzątania strychów i piwnic oraz wywozu odpadów?

Wywóz różnych odpadów, ale także sprzątanie strychów, to usługi oferowane między innymi przez firmę DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o wybranej pojemności, który ten w czasie określonym w umowie może zapełnić odpadami remontowymi czy też zalegającymi meblami. Pojemnik jest w następnej kolejności odbierany z posesji, a jego zawartość przekazywana jest do punktu, w którym będzie legalnie zutylizowana zgodnie z prawem.