Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl możesz uzyskać pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia studiów lub zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Dlatego aby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]