Klasyfikacja odpadów komunalnych oraz kontenery przeznaczone do ich przechowywania i wywozu.

Klasyfikacja odpadów komunalnych oraz kontenery przeznaczone do ich przechowywania i wywozu.

Odpady komunalne można przechowywać w pojemnikach lub niewielkich kontenerach, które dostarcza firma świadcząca usługi komunalne na danym obszarze. W razie potrzeby możliwe jest też ich składowanie w większych kontenerach. Jakie modele sprawdzą się w tym przypadku najlepiej?

Każdego roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku w gminie i ustawą o odpadach, polskie samorządy likwidują kilkanaście tysięcy nielegalnych wysypisk śmieci. Liczba ta niestety stale rośnie. Jeszcze dekadę temu wynosiła niespełna 10 tysięcy rocznie, natomiast wg danych GUS, w roku 2018 było to ponad 10,5 tysiąca. To spory problem – nie tylko natury estetycznej, ale też ekologicznej. Śmieci często trafiają do miejsc cennych z przyrodniczego punktu widzenia, a uwalniane z nich substancje mogą i często prowadzą do skażenia środowiska. 

Zdecydowana większość (w roku 2010 aż 75 tysięcy ton) odpadów trafiających do lasów i na łąki to odpady komunalne. Dlatego tak ważne są wszystkie działania mające na celu uświadomienie Polakom skali problemu związanego z brakiem przestrzegania prawa związanego z wyrzucaniem odpadów komunalnych oraz konieczności ich odpowiedniego przechowywania (z uwzględnieniem segregowania). Jednym z najważniejszych zagadnień jest obowiązująca w Polsce klasyfikacja odpadów. Co należy na jej temat wiedzieć? Jaki kontener na odpady najlepiej nadaje się do przechowywania danych odpadów, jeśli generowana jest ich spora ilość?

Klasyfikacja i segregacja odpadów komunalnych w Polsce

Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Głównym celem segregacji odpadów jest wyodrębnienie surowców, które można poddać ponownemu przetworzeniu.  Na tej podstawie odpady komunalne dzielimy na: 

  • surowce do ponownego przetworzenia, czyli metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne;
  • odpady zmieszane,  czyli wszystkie pozostałe odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu (poza odpadami niebezpiecznymi);
  • odpady niebezpieczne.

Prawidłowa segregacja śmieci ułatwia efektywne wykorzystanie surowców wtórnych. Wymaga to przestrzegania kilku prostych zasad, przede wszystkim właściwego podziału odpadów. Dla ułatwienia rozdzielenia poszczególnych rodzajów surowców do każdego z nich został przypisany odpowiedni kolor worka / pojemnika do segregacji. 

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, kosmetykach i chemii gospodarczej, puszki po konserwach (zwykle stalowe) oraz napojach (najczęściej aluminiowe), plastikowe pojemniki po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), worki foliowe i reklamówki.

Nie wrzucamy: opakowań po lekach, części samochodowych, sprzętu AGD, zużytych baterii.

Papier – pojemnik niebieski

Wrzucamy: poza czystymi opakowaniami z papieru, kartonu i tektury, również zeszyty, książki, katalogi, ulotki i gazety.

Nie wrzucamy: kartonów po mleku i napojach, brudnego lub zatłuszczonego papieru, papieru foliowanego lub lakierowanego, worków po materiałach budowlanych, zużytych ręczników papierowych, pieluch i środków higienicznych, 

Opakowania szklane – pojemnik zielony

Wrzucamy: słoiki i butelki po produktach spożywczych oraz szklane opakowania po kosmetykach (jeśli nie są połączone z innymi materiałami).

Nie wrzucamy: ceramiki, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okiennego, zbrojonego i luster, żarówek, świetlówek i reflektorów.

Odpady biodegradowalne – pojemnik brązowy

Wrzucamy:  resztki żywności pochodzenia roślinnego (odpadki z owoców i warzyw, obierki), fusy po gorących napojach i odpady zielone: ścięte gałęzie, ziemia do kwiatów ozdobnych czy opadłe liście, skoszona trawa. 

Nie wrzucamy: popiołu, resztek pochodzenia zwierzęcego (kości, mięsa), olejów spożywczych, drewna impregnowanego i odchodów zwierząt.

W gospodarstwach domowych surowce przeznaczone do recyklingu należy przechowywać w odpowiednich workach/pojemnikach, które są oznaczone wspomnianymi kolorami, odpowiednio: żółty, niebieski, zielony oraz brązowy. W gospodarstwach domowych surowce wtórne przechowujemy w workach, które następnie wrzucamy do konkretnych pojemników lub wykładamy do odbioru przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. W warunkach przedsiębiorstwa można przechowywać je w tych samych opakowaniach, o których wspominaliśmy powyżej, choć częściej wykorzystywane są już tylko same pojemniki  z odpowiednim oznakowaniem i w odpowiednim kolorze. Jeśli zostaną one poddane kompresji i zapakowaniu, do ich przechowywania może także być użyty kontener plandekowy – na przykład KP 36 czy KP 18 z oferty Ekombud. 

Odpady zmieszane

Są to wszystkie odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Zaliczamy do nich między innymi resztki żywności pochodzenia zwierzęcego, zanieczyszczony papier opakowaniowy, pieluchy i podpaski, zużyte opatrunki i inne artykuły higieniczne. 

Odpady z tej grupy przechowujemy w  czarnych pojemnikach dostarczonych przez służby komunalne. Jeśli jednak dany podmiot wytwarza duże ilości odpadów to warto pomyśleć o zakupie własnego kontenera.  W tej roli sprawdzą się między innymi modele z oferty firmy Ekombud: KP 7 zakryty, przeginany; KP 8 zakryty, szczelny czy KP 10 zakryty.

Odpady niebezpieczne

Przy segregacji należy szczególną uwagę zwrócić na odpady niebezpieczne, które nie mogą być wyrzucane do wymienionych powyżej pojemników. W zależności od rodzaju, takie odpady muszą być przekazane do PSZOK (a w niektórych przypadkach także do apteki lub sklepu RTV).  Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy m.in.:  zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,  zużyty sprzęt RTV i AGD, opakowania po chemikaliach oraz przeterminowane leki.

Źródło tekstu: https://ekombud.pl/blog/klasyfikacja-odpadow-komunalnych-oraz-kontenery-przeznaczone-do-ich-przechowywania-i-wywozu/