Jak wygląda praca z coachem psychologiem?

Jak wygląda praca z coachem psychologiem?

Jeżeli szukasz profesjonalnego doradztwa coacha biznesu, skieruj się na janklusak.pl.

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu jest niezwykle konkurencyjny i wymaga notorycznego dostosowywania się do jego bieżących potrzeb. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy dużych grup pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach warto wspomóc się wiedzą jakimi dysponuje coach.

Sesje z coachem kariery – zdobądź nowe umiejętności zawodowe

Wykwalifikowany coach psycholog pomaga poszerzyć zakres umiejętności jednostki, przygotowuje ją na zachodzące zmiany i kolejne wyzwania zawodowe. Dzięki temu może ona dużo skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale także kreuje ciekawsze perspektywy awansu. Coach skupia się na aspiracjach oraz zamiarach klienta, dlatego sesje z nim każdorazowo są spersonalizowane, ukierunkowane na wypełnienie ustalonych zadań. Kto przeważnie decyduje się na sesje coachingowe? To z reguły dyrektorzy oraz prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności w obszarze kierowania i organizacji pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – wstępna rozmowa oraz poznanie ambicji klienta

Podstawą przynoszącej pożądane wyniki pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe poznanie klienta. Dlatego pierwsza sesja z coachem koncentruje się na dokładnym ustaleniu oczekiwań oraz ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, kwalifikacji, najdotkliwszych niepowodzeń oraz największych sukcesów zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy coaching, a także wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zakładanych wyników. Wstępna rozmowa nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można nawiązać kontakt przez komunikator czy też telefonicznie. Po ukończeniu ustalonej serii sesji coach sporządza podsumowanie. Wskazuje w nim, które zamiary zostały osiągnięte oraz gdzie ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]