Hydroizolacja domu czy garażu jest ważna

Hydroizolacja domu czy garażu  jest ważna

W toku budowy dowolnego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania warto zatroszczyć się o właściwe zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle albo w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, jak również doprowadzić do rozkwitu szkodliwych dla zdrowia pleśni oraz grzybów.

Które fragmenty budynku powinno się chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą przede wszystkim balkony, fundamenty, piwnice, dachy i tarasy, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy określą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii należy użyć w odniesieniu do danych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Istotne jest, aby projektowanie hydroizolacji, powierzyć kompetentnej ekipie, posiadającej długoletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze specjalistami podczas prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, naprawą i uszczelnieniem przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.