Badania operatorów – w jakich zawodach się je wykonuje?

Badania operatorów – w jakich zawodach się je wykonuje?

Jeżeli potrzebujesz zlecić badania operatorów Bielsko Biała, skieruj się na www.badaniabielsko.pl

Do pracy w różnego typu profesjach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, wykonuje się specjalne badania. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze wpływa rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Inne badania wykonywane są dla prawników, inne natomiast dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Dobrze więc powiedzieć parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę i jakie predyspozycje są podczas nich testowane.

Zasady badań operatorów

Częstość przeprowadzania oraz rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co 2 lata. Warto przy tym nie zapominać, że przebieg badań może być zmieniony, jeśli wykonujący je specjalista uzna, że niezbędne są dodatkowe testy lub poszczególne części są w konkretnym wypadku zbędne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test sprawdzający możliwości intelektualne. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]