Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Więcej szczegółów o kontenerach stalowych

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem oraz przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do przechowywania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]