Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja

Kurs F-gazy SZWO / F gazy Certyfikat

F Gazy Certyfikat – Największy ośrodek szkoleniowy w Polsce – sprawdź naszą ofertę i zapisz się już dziś >Kurs F-gazowy (pozwalający uzyskać Certyfikat F gazowy) dedykowany jest przedsiębiorcom i pracownikom, którzy do produkcji lub świadczenia usług wykorzystują substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy). >Jednodniowy kurs F gazowy kończy się wydaniem zaświadczenia (Certyfikatu F gaz), uprawniającego do otrzymania bezterminowego certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego. Certyfikat wymagany jest zarówno

O przemysłowych oraz uniwersalnych filtrach powietrza

Powiedzmy sobie prawdę: stan powietrza w Polsce nie jest najlepszy. Pod tym względem nasz kraj jest na jednej z najdalszych pozycji wśród członków Unii Europejskiej. Regularnie słychać kolejne ostrzeżenia o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu pyłów PM10 oraz PM2.5 i z tej przyczyny też bezustannie poszukiwane są skuteczne metody, pozwalające poradzić sobie z rosnącym zanieczyszczeniem, zwłaszcza w miejscach, gdzie podtrzymanie sterylności powietrza jest nadzwyczaj ważne (przykładowo w obiektach służby zdrowia). Filtry minipleat