Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

metoda kasowa

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po wpływie płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszone co jakiś czas dopominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za wykonane usługi bądź sprzedane produkty. Jeżeli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet bardzo dobrze radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i w efekcie dostać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie wymieniony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe opisanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do stałego kontrolowania wpływu opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy kilkudziesięciu fakturach kontrola przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]