Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o windykacji faktur, odnajdziesz na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Kiedy ta droga windykacji nie przyniesie efektu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje taką samą ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w wyznaczonym terminie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj własne harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może dodać własne scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, określając m.in. przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wymienione wyżej kroki nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie wpływających należności, a po paru miesiącach bywa także przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]