Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

jak wystawić notę księgową na 40 euro

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Należy zaznaczyć, że taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych relacji biznesowych. Wszak poślizg we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią zwykłego niedopatrzenia bądź chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]