Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe wiadomości o energii z odzysku.

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost popytu na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysokie zużycie energii, jak również uzmysłowienie sobie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki wypatrują pionierskich rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie zużycia węgla i gazu

Działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przemysłu za sprawą wprowadzanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze użycie źródeł energii, przykładowo przez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz ograniczenie wykorzystania gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, lub trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego produkowany jest również chłód.

W licznych dziedzinach przemysłu możliwe jest także użycie ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezpowrotnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu poważne oszczędności, a jednocześnie skutkuje redukcją emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W dobie ogólnej świadomości negatywnego wpływu działań ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej i odzyskanej to najlepsza droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Oczywiście, implementacja takich rozwiązań wiąże się ze znacznymi kosztami, niemniej jednak w efekcie korzyści jakie one przynoszą, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności związane z redukcją kosztów zakupu energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Natomiast minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10