Energetyka i paliwa

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost popytu na energię potrzebną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysokie zużycie energii, jak również uzmysłowienie sobie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki wypatrują pionierskich rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na ekosystem. Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie zużycia węgla i gazu Działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przemysłu za