Niezbędne badania wysokościowe

badania wysokościowe Bielsko Biała, badania wysokościowe Bielsko

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej 3 metry ponad podłogą czy ziemią. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i osoby reprezentujące wiele innych zawodów. Na czym polegają tego rodzaju badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami BHP musi odbywać się z używaniem specjalnych akcesoriów, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy tego rodzaju nie mogą wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi czy mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu neurologii, okulistyki oraz laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem). Badania przeprowadza się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można też wykryć kłopoty do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, ich wykonanie jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba martwić się, że konieczne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, bo istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co 2-3 lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast wykonywać je rokrocznie.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]